Kommittén

Chalmers Film- & Fotocommitté är den kårkommitté som har till uppgift att dokumentera viktiga händelser på Chalmers Studentkår. Vi fotar och filmar fester, baler, mässor, akademiska ceremonier och många andra arrangemang. Vi genomför också olika former av studiofotograferingar, exempelvis gruppfotografering och CV-bilder. Utöver detta utför vi uppdrag som inte är direkt relaterade till studentkåren. Dessa kan bland annat vara företagsfotografering, bröllopsfotografering, konferenser, seminarier, föreläsningar och porträtt.

Kommitténs historia sträcker sig tillbaka mer än hundra år, med anor från 1900-talets början. CFFC har sitt ursprung dåvarande DFK (Dokumentär-film Kommittén) och CFK (Chalmers Foto Klubb). Det är ett ursprung vi delar med Ljud- och Bildgruppen, LoB. 1977 blev vi Chalmers Film o Foto Club. “Club” byttes snabbt mot Committé och vi blev Chalmers Film- & Fotocommitté. Under alla dessa år har vi byggt upp ett mycket stort arkiv över kårens historia.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail, eller kom ner till vårt rum på Föreningstorget i Kårhuset Johanneberg under lunchtid.


Medlemmar

CFFC består för närvarande av följande medlemmar.

 
 
 
Bild nummer 43115

Ebba Eliasson

Ordförande
 
Bild nummer 43120

Axel Andersson

Kassör
 
Bild nummer 43118

Tommy Dam

Fotograf
 
Bild nummer 43119

Sandra Jansson

Fotograf
 
 

Robin Edquist

Fotograf
 
Bild nummer 43116

Oscar Eliasson

Fotograf
 
Bild nummer 44289

John Magnusson

Fotograf
 
Bild nummer 43121

Elin Janebäck

Fotograf / personlig webbplats