Kommittén

Chalmers Film- & Fotocommitté är den kårkommitté som har till uppgift att dokumentera viktiga händelser på Chalmers Studentkår. Vi fotar och filmar fester, baler, mässor, akademiska ceremonier och många andra arrangemang. Vi genomför också olika former av studiofotograferingar, exempelvis gruppfotografering och CV-bilder. Utöver detta utför vi uppdrag som inte är direkt relaterade till studentkåren. Dessa kan bland annat vara företagsfotografering, bröllopsfotografering, konferenser, seminarier, föreläsningar och porträtt.

Kommitténs historia sträcker sig tillbaka mer än hundra år, med anor från 1900-talets början. CFFC har sitt ursprung dåvarande DFK (Dokumentär-film Kommittén) och CFK (Chalmers Foto Klubb). Det är ett ursprung vi delar med Ljud- och Bildgruppen, LoB. 1977 blev vi Chalmers Film o Foto Club. “Club” byttes snabbt mot Committé och vi blev Chalmers Film- & Fotocommitté. Under alla dessa år har vi byggt upp ett mycket stort arkiv över kårens historia.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail, eller kom ner till vårt rum på Föreningstorget i Kårhuset Johanneberg under lunchtid.


Medlemmar

CFFC består för närvarande av följande medlemmar.

 
 
 
Bild nummer 52895

Marcus Sandberg

Ordförande
 
Bild nummer 52902

Caroline Xia

Kassör
 
Bild nummer 52897

Sofie Groth

Fotograf
 

Oliver Karlsson

Fotograf
 
 
Bild nummer 52901

Ofelia Carlsson

Fotograf
 
Bild nummer 52898

Nils Janestad

Fotograf
 

Joel Tappert

Fotograf
 

Joel Landin

Fotograf
 
 

Jesper Larsson

Fotograf
 

Ellen Widerstrand

Fotograf