Kommittén

Chalmers Film- & Fotocommitté är den kårkommitté som har till uppgift att dokumentera viktiga händelser på Chalmers Studentkår. Vi fotar och filmar fester, baler, mässor, akademiska ceremonier och många andra arrangemang. Vi genomför också olika former av studiofotograferingar, exempelvis gruppfotografering och CV-bilder. Utöver detta utför vi uppdrag som inte är direkt relaterade till studentkåren. Dessa kan bland annat vara företagsfotografering, bröllopsfotografering, konferenser, seminarier, föreläsningar och porträtt.

Kommitténs historia sträcker sig tillbaka mer än hundra år, med anor från 1900-talets början. CFFC har sitt ursprung dåvarande DFK (Dokumentär-film Kommittén) och CFK (Chalmers Foto Klubb). Det är ett ursprung vi delar med Ljud- och Bildgruppen, LoB. 1977 blev vi Chalmers Film o Foto Club. “Club” byttes snabbt mot Committé och vi blev Chalmers Film- & Fotocommitté. Under alla dessa år har vi byggt upp ett mycket stort arkiv över kårens historia.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail, eller kom ner till vårt rum på Föreningstorget i Kårhuset Johanneberg under lunchtid, måndag eller torsdag.

CFFC använder mera.se som leverantör för tygmärken.


Medlemmar

CFFC består för närvarande av följande medlemmar.

 
 
 
Bild nummer 60884

Ofelia Carlsson

Ordförande
 
Bild nummer 60887

Jesper Larsson

Kassör
 
Bild nummer 60891

Sofie Groth

Fotograf / personlig webbplats
 
Bild nummer 60885

Oliver Karlsson

Fotograf / personlig webbplats
 
 
Bild nummer 60893

Nils Janestad

Fotograf
 
Bild nummer 60888

Nils Eickhoff

Fotograf
 
Bild nummer 60889

Kasper Persson Palmqvist

Fotograf
 
Bild nummer 60890

Johanna Stenmark

Fotograf
 
 
Bild nummer 60883

Erik Jiresten

Fotograf
 
Bild nummer 57398

Ellen Widerstrand

Fotograf
 
Bild nummer 60886

Anton Matsborg

Fotograf