Bildpolicy

Bildanvändning

Du får inte använda våra bilder utan att kontakta oss först. För privat bruk lämnar vi ut vattenmärkta digitala kopior; kontakta oss med bild-ID för att få en sådan kopia. För kommersiella ändamål eller reklamsyfte tar vi ut en avgift beroende på hur bilderna är tänkta att användas. Kontakta oss för kostnadsförslag.

Vid kostnadsfri användning av bildmaterial tillhörande Chalmers Studentkårs Film- och Fotocommitté gäller följande villkor:

  1. Bilderna får ej användas för tryck, kommersiellt bruk, marknadsföring eller försäljning. Marknadsföring innefattar all användning för marknadsföring av organisationer, arrangemang och dylikt, både i tryck och i digital form. Tryck avser alla former av överföring av bilden till papper, inklusive affischer, tidningar, tavlor och liknande. Kommersiellt bruk innefattar alla användningsområden som kan tänkas ge någon ekonomisk vinst för brukaren. Om du är osäker på om din användning bryter mot dessa villkor rekommenderar vi att du frågar oss vad som gäller i just ditt fall.
  2. Bilderna får ej beskäras på ett sådant sätt att det ändrar bildens fokus eller karaktär, och inte heller på ett sådan sätt att vattenmärket inte är synligt.
  3. Om bilderna publiceras i digital form på till exempel Facebook eller liknande så ska fotografens namn (en byline) tydligt finnas med på formen ”CFFC/[namn]”.

Vid varje brott mot något dessa villkor förbehåller vi oss rätten att fakturera er på 20% av gällande prisbasbelopp, bildanvändning enligt vår gällande prislista samt eventuellt ett påslag på detta senare pris á 100% vid utebliven byline.

Om ni vill använda bilder på ett sätt som inte tillåts av dessa villkor rekommenderar vi att ni kontaktar oss igen för ett prisförslag eller eventuellt avtal. Vi säljer även papperskopior i ett antal olika storlekar till rimliga priser.

Våra bilder

Vi tar vanligtvis inte ner bilder när de väl publicerats om det inte finns goda skäl att göra så. Om du känner att det finns goda skäl för oss att plocka ner en bild så är du välkommen att kontakta oss.